herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Podpisano porozumienie z Aresztem Śledczym w Dzierżoniowie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

18 listopada w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział między innymi: starosta dzierżoniowski Grzegorz Kosowski, wicestarosta Andrzej Bolisęga, zastępca burmistrza Dzierżoniowa Dorota Pieszczuch oraz dyrektor Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie podpułkownik Marek Geciów.

Na zdjęciu stoją starosta, zastępca burmistrza Dzierżoniowa i podpułkownik Marek Geciów

Podczas spotkania podpisano porozumienie o współpracy przy realizacji działań resocjalizacyjnych i kulturalno- oświatowych w Oddziale Zewnętrznym w Piławie Dolnej, w ramach programu „Ekosystem”.
Dokument został podpisany przez przedstawicieli powiatu, miasta Dzierżoniowa, a także Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie. Warto dodać, że współpraca pomiędzy samorządami a Aresztem Śledczym funkcjonuje z powodzeniem od lat w wielu dziedzinach. Teraz została ona jednak oficjalnie sformalizowana.

Celem porozumienia jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, stanu ochrony środowiska powiatu dzierżoniowskiego oraz stworzenie systemu monitorowania, planowania i koordynacji działań w zakresie bezpieczeństwa.

Sygnatariusze porozumienia będą również współdziałać na rzecz udoskonalania procesu resocjalizacji wśród skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Piławie Dolnej Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie.

Na podstawie podpisanego dokumentu osadzeni będą podejmować prace związane między innymi z segregacją odpadów oraz ochroną środowiska naturalnego na terenie Dzierżoniowa. Oprócz tego będą oni zaangażowani w wykonywanie innych zadań z obszaru bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska na rzecz lokalnej społeczności.

Porozumienie będzie obowiązywać do końca 2022 roku. Ze strony Powiatu Dzierżoniowskiego zadania wynikające z dokumentu będzie koordynował Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Przy stole siedzą: starosta, zastępca burmistrza Dzierżoniowa i podpułkownik Marek Geciów
Podpisanie porozumienia trójstronnego