herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Podsumowanie kwalifikacji wojskowej

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

10 kwietnia zakończyła się kwalifikacja wojskowa w powiecie dzierżoniowskim. Podczas tegorocznego przedsięwzięcia przed Powiatową Komisją Lekarską w Dzierżoniowie łącznie stanęło blisko 400 osób, w tym 20 kobiet.

ppłk Sebastian Kopczak, Starosta Grzegorz Kosowski, dyrektor SO Grażyna Wójcik i lek.med. Małyszewicz

Kwalifikacja wojskowa dotyczyła w głównej mierze mężczyzn urodzonych w 2005 roku, objęła również tych, którzy do tej pory nie spełnili tego obowiązku. Wezwanie otrzymały także kobiety o przydatnym wykształceniu zawodowym z punktu widzenia wojskowego. W roku bieżącym stawiennictwo osób podlegających kwalifikacji wojskowej kształtowało się na poziomie 95 % i stanowiło najwyższy wynik w porównaniu do realizacji tego zadania w latach ubiegłych. Tak wysokie stawiennictwo możliwe było dzięki bardzo dobrej współpracy samorządów terytorialnych szczebla powiatowego oraz gminnego, Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kłodzku, Wojsk Obrony Terytorialnej a także Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie. podziękowania dla ppł Sebastiana Kopczaka składa Starosta Tegoroczna wysoka frekwencja stawiennictwa świadczy, również o wysokiej świadomości i odpowiedzialności młodych ludzi, którzy wypełnili ciążący na nich obowiązek na rzecz obronności Kraju. Większość osób stawiających przed Powiatową Komisją Lekarską w Dzierżoniowie otrzymało kategorię zdrowia A -zdolnych do czynnej służby wojskowej. Tegoroczna kwalifikacja wojskowa wzbogacona została o możliwość ubiegania się o wstąpienie w szeregi służb mundurowych, zarówno wojskowych jak i policyjnych. Również codzienna obecność przedstawicieli wojska oraz policji skutkowała wzorowym zachowaniem i dyscypliną młodych ludzi stawiających się przed Powiatową Komisją Lekarską w Dzierżoniowie.
przedstawiciele gmin i miast
W zakończeniu kwalifikacji wojskowej udział wzięli: Starosta Dzierżoniowski Grzegorz Kosowski, Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kłodzku ppłk Sebastian Kopczak, przewodniczący Powiatowej Komisji Lekarskiej lek. med. Marek Małyszewicz, pełniąca funkcję Sekretarza Powiatowej Komisji sprawująca całościowy nadzór nad prawidłowością realizacji zadania Pani Grażyna Wójcik, upoważnieni przedstawiciele wójtów i burmistrzów, merytoryczni pracownicy Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kłodzku, członkowie Powiatowej Komisji Lekarskiej, pracownicy administracyjni. W roku bieżącym Powiatowej Komisji Lekarskiej w Dzierżoniowie zamiennie przewodniczyli:  lek. med. – Walid Qannita oraz lek. med. Marek Małyszewicz.podziękowania wręcza starosta Grzegorz KosowskiW tym miejscu warto wspomnieć, iż kwalifikacja wojskowa przeprowadzona została zgodnie z przepisami prawa określonymi w ustawie z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny. Obecna sytuacja geopolityczna nie wpłynęła na zasady naboru do Sił Zbrojnych. Obecnie funkcjonuje model stanowiący nabór dobrowolny. Tym samym służba wojskowa nie jest obowiązkowa, osoby które chcą związać swoją przyszłość z wojskiem, jeżeli spełniają określone normy zdrowotno-wojskowe mają taką możliwość. Kwalifikację wojskową w powiecie dzierżoniowskim koordynował Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.