herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

“Policz i nie przelicz się!”

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

6 września rozpoczęła się kampania społeczna Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod nazwą "Policz i nie przelicz się!". Zwraca ona uwagę społeczeństwa na ryzyko utraty oszczędności i konieczność zachowania ostrożności przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Obecna sytuacja społeczno-gospodarcza oraz niskie stopy procentowe zachęcają konsumentów do zakupu nieruchomości na kredyt oraz lokowania środków w różnego typu instrumenty finansowe. Związane jest z tym duże ryzyko realnej utraty oszczędności bądź niemożności spłaty zobowiązań w przyszłości. Kampania ma na celu ostrzec, wyjaśnić i zapobiec stratom finansowym. Pamiętaj! Zanim zdecydujesz – policz i nie przelicz się!

Najważniejsze ostrzeżenia:

  • Nie podejmuj pochopnych decyzji i nie działaj pod wpływem emocji – dokładnie i na chłodno przeanalizuj zyski i ryzyka.
  • Nie decyduj się na inwestycję w momencie, gdy jesteś zadłużony – rozważ, czy to nie jest dobry moment na wcześniejszą spłatę lub nadpłatę zobowiązań finansowych jeśli tylko dysponujesz nadwyżką pieniężną.
  • Inwestuj rozsądnie, czyli w miarę własnych możliwości, przeznaczając tzw. wolne środki, a nie te istotne, zarezerwowane na cele życiowe.
  • Przeanalizuj obecną sytuację, ale przygotuj także plan działania na przyszłość, zwłaszcza w razie wystąpienia potencjalnych problemów skutkujących zmniejszeniem dochodów.
  • Dywersyfikuj swoje finanse – nie inwestuj wszystkiego w jedną inwestycję, pamiętaj również o potrzebie utrzymania płynności finansowej.
  • Pamiętaj, to Ty zarządzasz swoimi finansami i to Ty poniesiesz wszystkie konsekwencje nieprzemyślanych decyzji – nigdy nie podejmuj decyzji pod wpływem impulsu, emocji, „tu i teraz”.

Więcej informacji oraz specjalnie przygotowany kalkulator, dzięki któremu można sprawdzić, o ile orientacyjnie wzrośnie rata kredytu, gdy zmieni się jego oprocentowanie można znaleźć na stronie UOKiK.