herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Pomoc dla bezdomnych i ubogich w okresie zimowym

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zimowa aura nie sprzyja niestety osobom najbardziej potrzebującym, które szczególnie mocno odczuwają skutki mroźnych temperatur i związanych z nimi zagrożeń.

W tym oziębiającym się okresie pamiętajmy więc, by zwracać szczególną uwagę na osoby bezdomne i potrzebujące, tak by nie pozostać obojętnym na ich cierpienie. Możemy takim osobom pomóc zarówno drobnym gestem, jak i w sposób materialny, przekazując dobrowolny datek do instytucji, zajmujących się tym problemem.

Na terenie poszczególnych gmin powiatu dzierżoniowskiego, wszelkie działania pomocowe dla osób potrzebujących i bezdomnych koordynują ośrodki pomocy społecznej, których wykaz publikujemy poniżej:

WYKAZ OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO

Nie zapominajmy również, że w każdym przypadku zagrożenia życia lub zdrowia należy zawsze jak najszybciej skontaktować się z Centrum Powiadamiania Ratunkowego pod numerem 112.

Samorządy starają się wyjść na przeciwko potrzebom osób ubogich i organizują na swoim terenie sieć bezpłatnych noclegowni, jadłodajni oraz ogrzewalni. Ich spis znaleźć można w informatorze, sporządzonym przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

INFORMATOR Jadłodajnie, schroniska, noclegownie dla osób bezdomnych i najuboższych w województwie dolnośląskim