herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Ponad 1500 ofert pracy

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Po raz trzynasty dla bezrobotnych powiatu dzierżoniowskiego zostały zorganizowane Targi Pracy. W czwartek 18 maja w hali II Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie ponad 1500 ofert pracy zaprezentowało 35 wystawców.

Przedstawione oferty dotyczyły zatrudnienia w kraju i zagranicą. Pracodawcy poszukiwali osoby nisko wykwalifikowane, ale i specjalistów, kobiety i mężczyzn, osoby niepełnosprawne, a także młodych ludzi szukających pracy sezonowej.

– W tym roku swoje oferty pracy przedstawiło 35 pracodawców, głównie z powiatu dzierżoniowskiego, w tym kilka agencji pośrednictwa pracy. Gdy podsumowaliśmy z nimi tę edycję, nie ukrywali, że frekwencja była zdecydowanie mniejsza, niż w poprzednich latach, ale dzięki temu mieli większy komfort pracy podczas rekrutacji. Potwierdzali, że o pracę pytały zarówno osoby pozostające bez pracy, jak i osoby chcące ją zmienić – mówi dyrektor PUP-u Agnieszka Walawska. – Poza tym mniejsza liczba bezrobotnych na Targach obrazuje tendencję spadkową w kwestii bezrobocia w całym kraju. W naszym powiecie stopa bezrobocia spadła do magicznych 10%.

Obecna na targach wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Lilla Jaroń podkreślała, że w województwie dolnośląskim jest około 40 tys. ofert pracy. – Z punktu widzenia polityki społecznej jest to idealna sytuacja dla osób które pracy nie mają i tych, które chcą ją zmienić na lepszą. Oferty prac są w różnych branżach: obróbki metalurgicznej, elektronicznej, elektrycznej, budowlanej, gastronomicznej, jest praca nie tylko dla średniego szczebla dozoru technicznego, inżynierskiego, ale też dla pracowników produkcyjnych. Sporo ofert pracy dotyczy pasa przygranicza – mówi podczas otwarcia targów.

– Dobrze kiedy miejsca pracy są, kiedy można wybierać. Rynek zmusza do tego, aby pracodawcę było stać na pracownika o określonych kwalifikacjach, za określone pieniądze, co w efekcie sprawia że pracownik ma większą satysfakcję – podsumowuje starosta Janusz Guzdek.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko konsultacyjne CV, na którym doradcy PUP i OHP pomagali osobom bezrobotnym przygotować profesjonalne CV. Można też było wykonać profesjonalne zdjęcie do dokumentów aplikacyjnych. Gotowe CV i zdjęcia każda osoba otrzymywała na pendrivie, aby mogła je także uaktualniać i drukować w późniejszym procesach rekrutacyjnych.

Natomiast dla osób, które rozważają założenie własnej firmy lub już ją prowadzą i szukają porad od specjalistów, czekała strefa wsparcia przedsiębiorczości, a w niej eksperci Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego i Agroreg SA.

Tegoroczne Targi zorganizował Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie przy współudziale partnerów: Gminnego Centrum Informacji w Bielawie oraz Ochotniczego Hufca Pracy.