herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Ponad 7 km dróg za środki unijne

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zakończyły się prace poscaleniowe w Dobrocinie. Objęły one przebudowę 7,3 km dróg dojazdowych do pól o wartości 5,7 mln zł. Inwestycja w całości została sfinansowana środkami zewnętrznymi pozyskanymi przez Starostę Dzierżoniowskiego.

Projekt „Scalenie gruntów wsi Dobrocin” objął przeprowadzenie scalenia, czyli zmniejszenia liczby działek rolnych, oraz zagospodarowanie poscaleniowe wsi Dobrocin.

Prace poscaleniowe polegały na przebudowie 7,3 km dróg dojazdowych do pól wraz z odwodnieniem pasa drogowego. Inwestycję o wartości 5,7 mln zł wykonało Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp z o.o.

Całe przedsięwzięcie odbyło się na wniosek rolników, a jego celem była poprawa warunków gospodarowania. Dzięki scaleniu rolnicy zyskali szerokie i kształtne pola zamiast kilku wąskich rozrzuconych po całej wsi, mają obecnie mniejszą odległość pól od gospodarstw, a co najważniejsze – lepszy dojazd do pól.

Realizatorem projektu był Starosta Dzierżoniowski, który pozyskał na ten cel 7,6 mln zł z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Projekt na mocy porozumienia pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Starostą Dzierżoniowskim przeprowadziło Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu. Operację koordynował i od strony formalnej prowadził Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. Scalenie trwało od 2011 roku.

Oficjalne zakończenie projektu odbyło się 15 października. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz Województwa, Powiatu, Gminy Dzierżoniów, mieszkańców wsi oraz instytucji zaangażowanych w przeprowadzenie procesu scaleniowego.

Dobrocin to pierwsza wieś w Powiecie Dzierżoniowskim i 11 na Dolnym Śląsku, w której przeprowadzono scalenie gruntów. – To duży sukces mieszkańców Dobrocina, że udało im się porozumieć w tak trudnej sprawie, jaką jest scalenie i wymiana gruntów – podkreślał starosta Janusz Guzdek. –  Wszystkim uczestnikom scalenia należą się gratulacje, że mimo wielu burzliwych obrad pokazali, że zgoda buduje. Teraz mogą cieszyć się lepszymi warunkami gospodarowania i być wzorem do naśladowania dla mieszkańców innych miejscowości.

Zakończenie projektu nie oznacza końca prac związanych z poprawą infrastruktury drogowej i melioracyjnej wsi Dobrocin. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich kompleksowo przebudowano 6 z 10 dróg zaprojektowanych podczas scalenia. Obecnie Gmina Dzierżoniów realizuje pozostałą część dróg ze środków pozyskanych z budżetu Województwa Dolnośląskiego.