herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

10 września w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie odbyło się spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Głównym tematem spotkania było omówienie zasad bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania COVID-19 oraz bieżące sprawy dotyczące pandemii.

Rozmowom przewodniczył starosta Grzegorz Kosowski, a udział w spotkaniu wzięli również: wicestarosta Andrzej Bolisęga, prezes Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, dyrektor Wydziału Edukacji, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich, przedstawiciele gmin z powiatu dzierżoniowskiego oraz przedstawiciele służb z terenu powiatu.

Podczas spotkaniu poinformowano o bieżącej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej na naszym terenie. Obecnie w Powiecie Dzierżoniowskim jest 6 aktywnych przypadków COVID-19, w kwarantannie znajdują się 37 osoby, a 56 osób pod nadzorem epidemiologicznym.

Następnie bieżącą sytuację w Szpitalu Powiatowym w Dzierżoniowie oraz działania podjęte w związku z zagrożeniem COVID-19 omówił przedstawiciel jednostki. Z przekazanych informacji wynika, że 8 września wznowiono przyjęcia do oddziału internistycznego.

Następnie przekazana została informacja z Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich dotycząca prowadzonych działań związanych głównie z dystrybucją środków ochrony. W tym tygodniu przekazano na rzecz wszystkich przedszkoli publicznych i niepublicznych z terenu powiatu 13.800 maseczek ochronnych. Oprócz tego do tych placówek trafiło 5.310 litrów płynu dezynfekującego. Środki ochronne pochodziły z zasobów Ministerstwa Zdrowia.

Z informacji przekazanych przez Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego wynika, że prowadzony jest na bieżąco monitoring w kwestii dojazdu młodzieży do szkół.

Następnie omówiono bieżące działania podejmowane przez służby mundurowe i jednostki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.