herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Spotkanie, które dotyczyło tematów bezpieczeństwa sanitarnego oraz zagrożeń okresu jesienno – zimowego, poprowadził Starosta Dzierżoniowski Grzegorz Kosowski – przewodniczący Zespołu.

Na posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przemawia Starosta Dzierżoniowski

21 października odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Spotkanie, które dotyczyło tematów bezpieczeństwa sanitarnego oraz zagrożeń okresu jesienno – zimowego, poprowadził Starosta Dzierżoniowski Grzegorz Kosowski – przewodniczący Zespołu.

W posiedzeniu wzięli udział Kierownictwo Starostwa Powiatowego, Burmistrzowie oraz Wójtowie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie, Prezes Zarządu NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie, Komendant Powiatowy Policji w Dzierżoniowie, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie, Dyrektor Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie oraz Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Podczas spotkania Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Prezes Zarządu Szpitala omówili aktualne dane dotyczące sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu dzierżoniowskiego. Podobnie jak w całej Polsce można zauważyć wzrost ilości osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 (8 przypadków w miesiącu wrześniu, w październiku do dnia obecnego – 45 stwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem). Przedstawiono również dane dotyczące odsetka zaszczepionych mieszkańców powiatu, który w skali powiatu wynosi około 46%.

Druga część spotkania dotyczyła zagrożeń okresu jesienno – zimowego. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Wójtowie oraz Burmistrzowie kolejno przedstawili informacje dotyczące przygotowania powiatu do tzw. Zimowego Planu Utrzymania Dróg.

Wypracowywano również koncepcję dotyczącą przywracania do stanu normalnej funkcjonalności dróg wojewódzkich i powiatowych przebiegających przez teren powiatu po wystąpieniu zdarzeń drogowych.

Następnie omówiono stan przygotowania powiatu do sezonu zimowego pod kątem bezpieczeństwa budowlanego, realizacji działań w aspekcie zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla, pomocy osobom bezdomnym i potrzebującym, a także współpracy służb i straży w przypadku wystąpienia paraliżu komunikacyjnego spowodowanego warunkami atmosferycznymi.

Ostatnim punktem spotkania było przedstawienie stanu realizacji ustawowych zadań Starosty Dzierżoniowskiego w obszarze zarządzania kryzysowego. Oprócz szeregu zadań realizowanych ze względu na trwającą pandemię COVID-19, Starosta Dzierżoniowski poprzez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, monitoruje zagrożenia, koordynuje działanie służb, inspekcji i straży, prowadzi działania szkoleniowo-treningowo-kontrolne oraz opracowuje dokumentację planistyczną z obszaru bezpieczeństwa.

Na koniec spotkania stwierdzono, iż zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu na odpowiednim poziomie zależne jest od właściwej współpracy oraz przepływu informacji wśród wszystkich podmiotów systemu zarządzania kryzysowego.

Organizacja spotkania była realizowana przez Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie