herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W poniedziałek 24 października w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie miało miejsce zebranie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, którego głównym tematem były liczne zagrożenia okresu zimowego.

W toku rozmów ustalono m. in. kwestię kryzysu energetycznego, sytuację osób bezdomnych czy uchodźców z Ukrainy.

Pierwszą kwestią poruszoną w ramach spotkania były ewentualne braki w dostawie energii cieplnej do mieszkań komunalnych na terenie powiatu. Starosta Dzierżoniowski zapewnił jednak o całkowitym braku takiego zagrożenia.

Bezpiecznie powinni się czuć także uchodźcy z Ukrainy. Podczas wiecu zadeklarowano dalsze utrzymywanie miejsc instytucjonalnych w powiecie, zabezpieczenie odpowiedniej odzieży w sezonie jesiennym i zimowym, pomoc na rynku pracy oraz wsparcie rzeczowe.

Jeśli zaś idzie o sytuację osób bezdomnych to zapowiedziano przeprowadzanie kontroli miejsc gdzie mogą przebywać takie osoby, pomoc OSP, oraz udostępnianie potrzebującym ogrzewalni w Dzierżoniowie i jadłodajni na terenie całego powiatu.

W dalszym ciągu prowadzone również będą działania zmierzające do ograniczenia zjawiska smogu oraz zgonów wywołanych zatruciem tlenkiem węgla.

W czasie rozmów zapewniono także o jak najsprawniejszej współpracy miedzy samorządem a wszystkimi niezbędnymi służbami w wypadku wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych (np. intensywnych opadów śniegu, zamieci śnieżnych, paraliż komunikacyjny).