herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Spotkanie integracyjne „Pszczela praca Nas wzbogaca”

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

„Pszczela praca Nas wzbogaca” to przesłanie wydarzenia integracyjnego zorganizowanego dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego przez starostę, wójtów, burmistrzów oraz Fundację Merkury z Wałbrzycha w ramach podpisanej umowy partnerskiej.

Budowanie współpracy pomiędzy trzecim sektorem z terenu powiatu to główny cel spotkania, które odbyło się 21 października w sali widowiskowej Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury w Dzierżoniowie. W wydarzeniu udział wzięło ponad 80 organizacji pozarządowych. Spotkanie było przepełnione wieloma niespodziankami, występami oraz prezentacjami aktywności społecznej NGO-sów.

Organizacje miały również możliwość wspólnej pracy podczas warsztatów, które pozwoliły na lepsze poznanie się i integrację. Nie zabrakło również mowy motywacyjnej, którą poprowadziła Elżbieta Krokosz.

Było to kolejne działanie na rzecz trzeciego sektora realizowane w powiecie dzierżoniowskim. Warto podkreślić, że każdego roku organizacje działające na rzecz lokalnej społeczności są wspierane finansowo przez powiat oraz gminy na realizację działań ich statutowych. Tego typu spotkania integracyjne stanowią uzupełnienie do wzmocnienia i docenienia społecznej pracy stowarzyszeń na rzecz mieszkańców naszego powiatu.

Z ramienia powiatu zadanie koordynował Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich przy współudziale przedstawicieli wójtów i burmistrzów z powiatu dzierżoniowskiego oraz Fundacji Merkury z Wałbrzycha.