herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

22 czerwca w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie odbyło się posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu oraz szefowie powiatowych służb, inspekcji i straży.

W szerokim gronie przedyskutowali oni szereg istotnych dla bezpieczeństwa mieszkańców kwestii oraz na temacie związanym z uchodźcami z Ukrainy.

W spotkaniu wzięli udział:

 • Grzegorz Kosowski – Starosta Dzierżoniowski
 • Izabela Szygudzińska – Sekretarz Powiatu
 • Grażyna Wójcik – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie
 • mł. insp. Monika Kudła-Myślicka – Komendant Powiatowy Policji w Dzierżoniowie
 • st. kpt. Sławomir Dudziński – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie
 • kpt. Krzysztof Serek – Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie
 • Dariusz Kucharski – Burmistrz Miasta Dzierżoniów
 • Marek Chmielewski – Wójt Gminy Dzierżoniów
 • Aleksander Siódmak – Zastępca Burmistrza Miasta Bielawy
 • Jacek Mikus – Zastępca Wójta Gminy Łagiewniki
 • Jarosław Węgłowski – Burmistrz Miasta Niemcza
 • Dorota Konieczna-Enȍzel – Burmistrz Miasta Pieszyce
 • Agnieszka Koźmińska – Dyrektor Centrum Społecznych w Pieszycach
 • Krzysztof Chudyk – Burmistrz Miasta Piława Górna
 • Izabela Piwko – Zadrożna – Radna Powiatu Dzierżoniowskiego
 • Dariusz Gortych – Radny Powiatu Dzierżoniowskiego
 • Halina Mądra – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dzierżoniowie
 • Czesław Barwicki – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzierżoniowie
 • Krzysztof Umiński – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie
 • Tomasz Morawiecki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie
 • Joanna Gruszewska – przedstawiciel Zarządu NZOZ Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.

Zebranie rozpoczęto od przedstawienia bieżących informacji w zakresie realizacji zadań pomocowych prowadzonych na rzecz uchodźców z Ukrainy w powiecie dzierżoniowskim.

W kolejnej części dokonano oceny stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli od stycznia do maja tego roku. Podsumowano także działania Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie oraz Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie.

Ponadto przedstawiono informacje dotyczące prowadzenia działalności leczniczej w NZOZ Szpitalu Powiatowym w Dzierżoniowie Sp. z o.o. w 2022 roku.

Ważną kwestię w czasie spotkania stanowiło omówienie powiatowych akcji i programów na rzecz bezpieczeństwa. Podczas dyskusji wytyczono priorytetowe kierunki działań podejmowanych w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2022” oraz zaprezentowano informacje w zakresie realizacji Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego „Bezpieczny Powiat”.

Mimo trudnej sytuacji związanej z kryzysem uchodźczym a wcześnie również epidemią Covid-19, członkowie Komisji pozytywnie ocenili stan bezpieczeństwa w powiecie dzierżoniowskim.

Koordynator zadania:
Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie