herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zakończenie roku szkolnego w szkołach powiatu dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Około 2500 uczniów ze szkół prowadzonych przez powiat dzierżoniowski, rozpoczęło dzisiaj upragnione wakacje.

Zakończenie roku szkolnego, które odbyło się 24 czerwca, jak zwykle było okazją do złożenia podziękowań dyrektorom, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkół, za zaangażowanie w rozwój młodych ludzi.
Oczywiście był to także czas wręczenia świadectw, a przede wszystkim nagród dla uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce.
Tradycją jest bowiem, że na koniec roku szkolnego najzdolniejsi uczniowie otrzymują stypendia „Złoty Prymus” (licea i technika) i „Złota Nadzieja” (branżowe szkoły I stopnia), przyznawane w szkołach publicznych przez samorząd powiatu dzierżoniowskiego.
W zakończonym właśnie roku szkolnym tytuł „Złotego Prymusa” otrzymało 111 uczniów. Natomiast tytuł „Złotej Nadziei” został przyznany 23 uczniom.
Warto podkreślić, że powiat dzierżoniowski przeznaczył na tegoroczne stypendia łączną kwotę w wysokości 80.000 złotych.

LISTA STYPENDYSTÓW

W uroczystych zakończeniach roku szkolnego uczestniczyli: starosta dzierżoniowski Grzegorz Kosowski, wicestarosta Andrzej Bolisęga, członek zarządu powiatu Adam Domagała, przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Bernadetta Szczypka oraz sekretarz powiatu Izabela Szygudzińska.