herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

30 listopada w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie odbyło się posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

zdjęcie całej sali w trakcie posiedzenia komisji bezpieczeństwa

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu i Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, szefowie powiatowych służb, inspekcji i straży, wymiaru sprawiedliwości.
Spotkaniu przewodził wicestarosta Andrzej Bolisęga, który wraz z zaproszonymi gośćmi dokonał przeglądu działań służb oraz analizy sytuacji bezpieczeństwa obywateli w powiecie.
Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie reprezentowała także dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Grażyna Wójcik.
zbliżenie na wicestarostę i dyrektor wydziału bezpieczeństwa
W trakcie posiedzenia omówiono szereg aspektów funkcjonowania struktur bezpieczeństwa naszego powiatu w tym m.in.:
• projekt budżetu na realizację zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na rok 2024,
• stan porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
• działalność Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie oraz Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie;
• realizację zadań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz pacjentów w obszarze ochrony zdrowia i pomocy rodzinie,
• przedsięwzięcia w gminach powiatu dzierżoniowskiego w roku 2023 zmierzające do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców (inwestycje, modernizacja, budowa infrastruktury, działalność prewencyjna oraz edukacyjno-prewencyjna),
• stan realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego „Bezpieczny Powiat”.
zdjęcie z obrad komisji bezpieczeństwa
Komisja oceniła rok 2023 pod kątem bezpieczeństwa i porządku publicznego jako zadowalający. Zarówno rok bieżący jak i kilka ostatnich lat potwierdziło, iż powiat dzierżoniowski zalicza się do miejsc bezpiecznych, z minimalną ilości zdarzeń, które w rażący sposób naruszają ład i porządek.
zbliżenie na uczestników posiedzenia komisji bezpieczeństwa
Podczas posiedzenia omówiono również sprawy bieżące z obszaru bezpieczeństwa w tym pomoc kierowaną dla osób bezdomnych i potrzebujących oraz utrzymanie właściwej komunikacji drogowej w okresie zimowym. Na koniec spotkania jednogłośnie przyjęto plan działania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2024.
zbliżenie na uczestników posiedzenia komisji bezpieczeństwa 2
Działalność Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku pod względem formalno – organizacyjnym realizuje Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.