herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Postanowienie scaleniowe

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Postanowienie informujące o wszczęciu postępowania scaleniowego na gruntach o łącznej powierzchni 2.030,83 ha w obrębie Piławy Dolnej i części Owiesna odczytał 23 września zebranym w sali wiejskiej Piławy Dolnej starosta Janusz Guzdek.

O przeprowadzenie scalania na tym obszarze wystąpiło 95% właścicieli gruntów. Gospodarstwa położone na terenie scalania charakteryzują się niekorzystnym rozłożeniem gruntów oraz niedostosowaniem granic działek do układu dróg i rzeźby terenu. Stan ten znacznie utrudnia prowadzenie prawidłowej zmechanizowanej produkcji roślinnej, nie pozwala na prowadzenie racjonalnej gospodarki rolnej, a jego zmiana uzasadnia potrzebę dokonania scalenia gruntów.

Po dokonaniu scalenia m.in.: zmniejszy się liczba działek w gospodarstwach rolnych, nastąpi obniżenie kosztów ponoszonych przez rolników przy uprawie roli, poprawienie efektywności gospodarowania, a przy tym rolnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z przeprowadzanym scalaniem.

Koordynacją prac scaleniowych zajmuje się Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu, którego przedstawiciele uczestniczyli w spotkaniu.

W trakcie spotkania odczytana została lista blisko 760 uczestników scalania. Następnym krokiem będzie powołanie Rady Scaleniowej, w której mają zasiadać właściciele gruntów. Kto znajdzie się w radzie będzie zależało od samych uczestników scalania, którzy mają wybrać spośród siebie przedstawicieli.

Powiat Dzierżoniowski na scalanie gruntów wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno otrzymał blisko 13,7 mln zł.