Powiat Dzierżoniowski


Szukaj w serwisie:

Strona startowa Aktualności i wydarzenia, Innowacyjny powiat

Postanowienie scaleniowe

Postanowienie informujące o wszczęciu postępowania scaleniowego na gruntach o łącznej powierzchni 2.030,83 ha w obrębie Piławy Dolnej i części Owiesna odczytał 23 września zebranym w sali wiejskiej Piławy Dolnej starosta Janusz Guzdek.

O przeprowadzenie scalania na tym obszarze wystąpiło 95% właścicieli gruntów. Gospodarstwa położone na terenie scalania charakteryzują się niekorzystnym rozłożeniem gruntów oraz niedostosowaniem granic działek do układu dróg i rzeźby terenu. Stan ten znacznie utrudnia prowadzenie prawidłowej zmechanizowanej produkcji roślinnej, nie pozwala na prowadzenie racjonalnej gospodarki rolnej, a jego zmiana uzasadnia potrzebę dokonania scalenia gruntów.

Po dokonaniu scalenia m.in.: zmniejszy się liczba działek w gospodarstwach rolnych, nastąpi obniżenie kosztów ponoszonych przez rolników przy uprawie roli, poprawienie efektywności gospodarowania, a przy tym rolnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z przeprowadzanym scalaniem.

Koordynacją prac scaleniowych zajmuje się Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu, którego przedstawiciele uczestniczyli w spotkaniu.

W trakcie spotkania odczytana została lista blisko 760 uczestników scalania. Następnym krokiem będzie powołanie Rady Scaleniowej, w której mają zasiadać właściciele gruntów. Kto znajdzie się w radzie będzie zależało od samych uczestników scalania, którzy mają wybrać spośród siebie przedstawicieli.

Powiat Dzierżoniowski na scalanie gruntów wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno otrzymał blisko 13,7 mln zł.


Więcej na ten temat: