herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Poszukiwani specjaliści do pracy z niepełnosprawnymi

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie w związku z planowanym przystąpieniem do Programu „Opieka wytchnieniowa” poszukuje specjalistów do prowadzenia specjalistycznego poradnictwa.

Zdjęcie fragmentu ulicy z namalowanym farbą symbolem osoby siedzącej na wózku inwalidzkim

Poszukiwani są specjaliści z dziedziny psychologii (psychologowie i terapeuci), pielęgnacji, rehabilitacji oraz dietetyki. Ich pomoc będzie przeznaczona dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi niepełnosprawnymi, z orzeczeniem o niepełnosprawności, które wymagają konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących Programu prosimy o kontakt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie, ul. Piastowska 1, tel. 74 833 98 95.

Program realizowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych