herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Powiat Dzierżoniowski z budżetem na 2022 rok

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

21 grudnia odbyła się sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, podczas której radni przyjęli budżet powiatu na nowy rok.

Na sali sesyjnej członkowie Rady Powiatu

Według planu finansowego zaproponowanego przez Zarząd Powiatu, dochody samorządu mają sięgnąć 115.312.026,42 zł, a wydatki 119.348.187,19 zł. Dzięki dobrej gospodarce finansowej, przewidywany deficyt może zostać pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.
Warto wspomnieć również o tym, że w budżecie znalazły się środki na inwestycje, które będą miały wpływ na dalszy rozwój powiatu. Plan przewiduje wydatki inwestycyjne na poziomie 16.032.235 zł, z czego blisko 11 mln złotych ma pochodzić ze środków zewnętrznych.

Szczegóły dotyczące budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego na 2022 rok.

Rada Powiatu przyjęła jednocześnie Wieloletnią Prognozę Finansową. Zarówno budżet, jak i WPF otrzymały pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej.

W dalszej części sesji radni przyjęli uchwałę w sprawie nadania Panu Jackowi Mickiewiczowi – utytułowanemu kolarzowi szosowemu, Tytułu Honorowego Ambasador Powiatu Dzierżoniowskiego.
Więcej na ten temat w osobnej informacji.

Ponadto radni podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia hejnału Powiatu Dzierżoniowskiego, który został skomponowany i podarowany przez Honorowego Ambasadora Powiatu Dzierżoniowskiego Pana Tadeusza Nestorowicza.

Na zdjęciu młodzież - laureaci konkursu, Jacek Grzebieluch przewodniczący Rady Powiatu oraz starosta Dzierżoniowski Grzegorz Kosowski
Laureaci konkursu, Przewodniczący Rady Powiatu oraz Starosta Dzierżoniowski

Oprócz tego podczas sesji wręczone zostały nagrody laureatom Powiatowego Konkursu Ozdób Bożonarodzeniowych. Nagrody wręczyli przewodniczący Rady Powiatu Jacek Grzebieluch oraz starosta dzierżoniowski Grzegorz Kosowski.

Tego dnia nauczyciel z II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie, ksiądz Jerzy Kozłowski, złożył przed Radą Powiatu ślubowanie związane z nadaniem stopnia nauczyciela mianowanego.