herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

24 czerwca odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, pod przewodnictwem wicestarosty Andrzeja Bolisęgi.

Tematem czerwcowego posiedzenia było podsumowanie działań podejmowanych przez służby, inspekcje, straże oraz samorządy terytorialne w okresie od stycznia do maja 2021 roku oraz przedstawienie informacji o zaplanowanych przedsięwzięciach w ramach bezpiecznych wakacji.

W spotkaniu, które ze względu na trwającą pandemię COVID-19 zostało przeprowadzone w formie wideokonferencji, udział wzięli Radni Powiatowi, Wójtowie i Burmistrzowie, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Komendant Powiatowy Policji, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dzierżoniowie, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie, przedstawiciel Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie, przedstawiciel Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie, Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Członkowie Komisji dokonali analizy sprawozdań poszczególnych instytucji z omawianego okresu. We wszystkich wypowiedziach niezmiennie pojawiał się temat pandemii oraz ograniczeń nią spowodowanych. Przedstawione raporty potwierdziły, iż poziom bezpieczeństwa w powiecie dzierżoniowskim kształtuje się na stałym wysokim poziomie.

Następnie członkowie Komisji omówili działania zaplanowane na miesiące letnie, podczas miesięcy wakacyjnych. Wszystkie gminy powiatu dzierżoniowskiego na swoim obszarze realizują zajęcia dla dzieci i młodzieży promujące aktywny wypoczynek oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Dyrektor Sanepidu poinformowała także, że uruchomione w tym roku obiekty służące rekreacji nad wodą, tj. baseny i kąpieliska miejskie, są na bieżąco monitorowane pod względem jakości wody. Komendanci Powiatowi Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej zapewnili również, że funkcjonariusze realizują plany dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa osób wypoczywających na terenie powiatu dzierżoniowskiego oraz nadzorują i sprawdzają warunki organizacji planowanego wypoczynku.

W ostatniej części spotkania Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przedstawiła działania podejmowane przez Starostę Dzierżoniowskiego z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Pani Dyrektor przybliżyła również zebranym założenia nowego Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego „Bezpieczny Powiat 2020”, który został przyjęty przez Radę Powiatu Dzierżoniowskiego w kwietniu tego roku.

Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działa, aby wspierać realizację zadań Starosty z zakresu zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami oraz strażami, a także zadań określonych w innych ustawach z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Przygotowaniem posiedzeń oraz obsługą administracyjną komisji zajmuje się Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.