herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Powiatowa Rada Rynku Pracy o szkoleniach z pracodawcami

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

O szkoleniach dla osób bezrobotnych finansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie oraz dla już zatrudnionych pracowników firm w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego rozmawiali przedstawiciele Powiatowej Rady Rynku Pracy oraz zaproszeni przedstawiciele największych firm powiatu dzierżoniowskiego.

Wyjazdowa część planowanego na dzień 8 września posiedzenia PRRP odbyła się w siedzibie firmy Pentair Poland na terenie dzierżoniowskiej strefy ekonomicznej.

W spotkaniu wzięło udział blisko 30 osób, w tym m.in. reprezentanci firm: Broen, Metalis, Mecfil, Zebra, Harris Calorific, Frankonia Poland, Technotex, PCE, Szpitala Powiatowego oraz gospodarze, czyli Pentair Poland.

O ofercie szkoleń indywidualnych i grupowych, o bonach szkoleniowych dla osób do 30. roku życia i trójstronnych umowach mówiła Małgorzata Gregorczyk, kierownik działu Usług Rynku Pracy. Podkreślała, jak ważną rolę odgrywają pracodawcy w tworzeniu ofert szkoleń dla bezrobotnych, bo po pierwsze tylko w uzgodnieniu z pracodawcami sens ma tworzenie listy kierunków szkoleń, po których bezrobotni będą mogli zaistnieć na rynku pracy, a po drugie można dokładnie ustalić właściwy zakres tematyczny.

PRRP_pentair (6)

Mamy już dobre doświadczenia we współpracy z firmą Pentair, z którą konsultowaliśmy zakres szkolenia z rysunku technicznego. Firma ta też współpracowała z instytucją szkolącą naszych bezrobotnych ze spawalnictwa – w Pentairze odbywała się część praktyczna. Zachęcam również innych pracodawców do takiej współpracy – mówiła Małgorzata Gregorczyk.

Aleksandra Stolarczyk, HR menadżer w firmie Pentair Poland nie ukrywa, że po szkoleniu praktycznym w siedzibie firmy, zatrudniła dwóch spawaczy, którzy ukończyli kurs finansowany ze środków PUP. Proponowała też, aby urząd regularnie wysyłał pracodawcom newsletter z informacją, jakie najbliższe kursy są zaplanowane, a jakie się skończyły, aby z jednej strony mogła informować bezrobotnych zainteresowanych pracą w Pentair, ale o niewystarczających kwalifikacjach, z jakich możliwości mogą skorzystać w Powiatowym Urzędzie Pracy, a z drugiej – jacy specjaliści po szkoleniach już czekają na zatrudnienie.

Bardzo interesująca dla pracodawców była część spotkania dotycząca Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czyli możliwości finansowania szkoleń dla pracowników już zatrudnionych oraz samych pracodawców. Anna Malman, specjalistka do spraw programów mówiła o zasadach korzystania z tych środków, o zmianach w KFS, jakie planuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 2017 r. oraz o tym, że zachęca do sięgania po środki na szkolenia zawodowe jeszcze teraz, bo w ramach pozyskanej rezerwy PUP ma jeszcze do dyspozycji ponad 100 tys. zł.

Do stałego kontaktu z urzędem pracy, nie tylko w obszarze szkoleń, ale też innych form wsparcia pracodawców – np. poprzez organizację staży czy refundowanego zatrudnienia zachęcała dyrektorka PUP Agnieszka Walawska.

PRRP_pentair (10)

Efekty pracy tego urzędu są widoczne, bo pamiętam niedawne czasy, gdy bezrobocie sięgało 40 procent, a dziś mamy raptem 10 procent, to zaledwie 3 tys. osób z ewidencji – podkreślał starosta Powiatu Dzierżoniowskiego Janusz Guzdek.

To pierwsza wyjazdowa Powiatowa Rada Rynku Pracy. Chcieliśmy zainicjować spotkania z pracodawcami i myślę, że to inspiracja, by przedstawiciele firm spotykali się nawet bez udziału rady i uzgadniali z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy ważne dla nich kwestie – mówił Przewodniczący PRRP Marek Chmielewski.

Dyrektor Pentair Poland Adrian Walczewski zapewniał, że chętnie udostępni na takie spotkania salę konferencyjną, bo z pewnością łatwiej przedstawicielom firm strefowych przybyć na spotkanie do sąsiedniej firmy, niż dotrzeć do siedziby PUP. Kolejne spotkania PUP w Dzierżoniowie z przedstawicielami lokalnych firm już wkrótce.