herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Powiatowy Dzień Kombatanta

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W sali widowiskowej Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury odbył się Powiatowy Dzień Kombatanta. Organizatorami tegorocznych obchodów, które odbyły się 11 kwietnia pod hasłem „Na skrzydłach historii piosenkę wiatr niesie...”, byli starosta dzierżoniowski, burmistrz miasta Dzierżoniowa i Powiatowa Rada Kombatantów.

Podczas wydarzenia obecni byli przedstawiciele związków kombatanckich działających na naszym terenie, a także przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, placówek oświatowych oraz duchowieństwo. Gościem honorowym spotkania był szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu pułkownik Piotr Rupa, który na ręce wszystkich prezesów związków kombatanckich z terenu powiatu dzierżoniowskiego, złożył podziękowania i słowa uznania za patriotyczną postawę, odwagę i bohaterstwo.

Jak co roku z okazji święta wręczono okolicznościowy Medal Starosty Dzierżoniowskiego za pielęgnowanie wartości patriotycznych oraz za zaangażowanie na rzecz społeczności kombatanckiej. Odznaczenia otrzymali: Józef Karaś, Helena Błoch, Irena Antkiewicz, Wanda Ostrowska, Leokadia Jurcewicz, Bolesław Gola i Stanisław Tomiak.

Tego dnia wręczone zostały Odznaczenia Resortowe przygotowane przez Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Dzierżoniowie, które otrzymali: Marek Kwiatkowski, Grzegorz Kosowski i Józef Wąchała.

Natomiast Kombatanckim Krzyżem Zwycięstwa odznaczono Mariana Chomiaka, a medal Za Zasługi dla Związku przyznano Markowi Zatorskiemu.
Podczas uroczystości wręczono także dyplomy okolicznościowe Bolesławowi Goli, Stanisławie Łysoń oraz pułkownikowi Markowi Kwiatkowskiemu.

Wydarzenie uświetnił występ artystyczny uczniów Zespołu Szkół nr 3 im. Kombatantów RP oraz Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bohaterów Westerplatte w Dzierżoniowie. Koordynatorem obchodów święta był Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego, przy współpracy grona pedagogicznego z wyżej wspomnionych szkół.