herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Powiatowy Punkt Kontaktowy dla uchodźców z Ukrainy

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W niedzielę 27 lutego odbyło się w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie pilne spotkanie z wicewojewodą dolnośląskim Jarosławem Kresą, które w całości zostało poświęcone udzieleniu skutecznej pomocy uchodźcom z Ukrainy.

O spotkanie poprosił starosta dzierżoniowski Grzegorz Józef Kosowski wraz z samorządowcami naszego powiatu w celu jak najlepszej koordynacji wszystkich działań pomocowych, które mają być skierowane do uchodźców z Ukrainy.

Zdecydowano, że zostanie utworzony Powiatowy Punkt Kontaktowy, który będzie pełnił funkcję koordynującą różne formy pomocy, w tym między innymi pomoc prawną.
Już wkrótce Punkt zapewniać będzie również dostęp do tłumaczy języka ukraińskiego. Oprócz tego uchodźcy będą mogli również skorzystać ze wsparcia psychologicznego oraz interwenta kryzysowego w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej (tel. 724 061 615) i w ramach Powiatowego Ośrodka Wsparcia (tel. 725 050 984).

Powiatowy Punkt Kontaktowy będzie prowadził także bazę obiektów, które będą mogły zostać wykorzystane, jako tymczasowe miejsca dla uchodźców.
W poniedziałek po spotkaniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zostanie podany nr konta bankowego, na które będzie można przekazywać wpłaty na rzecz wsparcia działań pomocowych, a także wszelkie szczegóły dotyczące komunikacji z Powiatowym Punktem Kontaktowym.

Zarówno wojewoda, jak i pozostali samorządowcy z powiatu dzierżoniowskiego wyrazili wdzięczność wszystkim osobom zaangażowanym w różnego rodzaju inicjatywy wspierające uchodźców.