herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W czwartek 9 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie w ramach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Wzięli w nim udział między innymi: starosta dzierżoniowski i wicestarosta, burmistrzowie i wójtowie gmin oraz przedstawiciele: Szpitala Powiatowego, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Policji, Straży Pożarnej oraz Aresztu Śledczego.

Tradycyjnie już całe spotkanie poświęcone zostało omówieniu działań podejmowanych w ramach przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Oczywiście ze względów bezpieczeństwa spotkanie miało charakter wideokonferencji przeprowadzonej online.
W trakcie konferencji starosta dokonał podsumowania miesięcznej współpracy w zakresie zwalczania choroby COVID-19 ze wszystkimi służbami, strażami, inspekcjami i gminami naszego powiatu.

Bieżącą sytuację w Szpitalu Powiatowym w Dzierżoniowie przedstawił prezes placówki, który zapewnił, że powoli sytuacja zaczyna wracać do normy. Izba Przyjęć funkcjonuje w sposób ciągły, uruchomiono również pracę drugiego zespołu Ratownictwa Medycznego.

Komendant Powiatowy Policji omówił zasady patrolowania ulic powiatu, które prowadzone są przy współpracy ze Strażą Miejską i żołnierzami WOT. Wobec osób naruszających przepisy i zalecenia Ministerstwa Zdrowia spisywane są notatki, które następnie przekazywane są do Sanepidu w celu wszczęcia postępowania administracyjnego. Natomiast osoby łamiące zasadę ograniczonego przemieszczania się są karane mandatami.

Warto dodać, że na naszym terenie prowadzi działalność sześć Domów Opieki Społecznej, w tym Dom prowadzony przez powiat dzierżoniowski. Dyrektor tej placówki zapewniła, że wszelkie procedury bezpieczeństwa są wdrożone i na stanie wyposażenia znajduje się wystarczająca ilość środków dezynfekcyjnych oraz środków ochrony osobistej dla personelu. Pozostałe Domy Opieki Społecznej są prowadzone przez prywatne podmioty i były kontrolowane przez Sanepid pod kątem stosowania procedur sanitarnych. Wynika z tych kontroli, że procedury są realizowane, brakuje jednak środków do dezynfekcji oraz środków ochrony osobistej.

Zespół zwoływany jest systematycznie od kilku tygodni, jak tylko w Polsce pojawiło się zagrożenie ze strony koronawirusa. Jego celem jest współpraca najważniejszych służb w powiecie oraz samorządów na rzecz walki z pandemią. Celem zespołu jest również koordynacja najlepszych rozwiązań we wszystkich miejscowościach powiatu.