herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

26 listopada odbyło się w formie zdalnej spotkanie w ramach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Na zdjęciu sala obrad starostwa. Za stołem ułożonym w literę U widać pięć siedzących osób. Zdjęcie ukazuje również projektor wyświetlający obraz na ekranie, a w tle ściankę z napisem Powiat Dzierżoniowski.

Przewodniczył mu starosta dzierżoniowski Grzegorz Kosowski, który na wstępie podziękował Straży Pożarnej, Policji, wójtowi Gminy Dzierżoniów oraz wszystkim pozostałym służbom uczestniczącym podczas środowej akcji ratunkowej w Piławie Dolnej za doskonałą współpracę.

Dalsza część spotkania została poświęcona omówieniu sytuacji związanej z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19 w Powiecie Dzierżoniowskim.
Według najnowszych danych sytuacja epidemiologiczna na dzień 26 listopada w naszym powiecie przedstawia się następująco:
Ilość nowych zakażonych – 22
Ilość zgonów nowych – 0
Ilość nowych wyzdrowień – 31
Liczba osób w kwarantannie + izolacji – 1021.

Bieżącą sytuację w Szpitalu Powiatowym w Dzierżoniowie omówił prezes Maciej Smolarz. Obecnie w szpitalu leczonych na COVID-19 jest 60 pacjentów (na 56 łóżek przeznaczonych na ten cel). Dzięki sukcesywnej rozbudowie i modernizacji infrastruktury, szpital jest wystarczająco zabezpieczony w tlen medyczny. Niemniej w placówce nadal trwają prace nad rozbudową aparatury tlenowej. Bez przeszkód funkcjonuje również mobilny punkt realizujący testy na koronawirusa.

W trakcie spotkania poruszona została także kwestia przyjęć nowych mieszkańców do Domu Pomocy Społecznej w Bielawie oraz do filii DPS w Niemczy. Na chwilę obecną placówka posiada wolne miejsca i jest gotowa przyjąć nowe osoby pod opiekę. Oprócz spełnienia kryteriów standardowo ustalonych przez placówkę, nowa osoba musi przed przyjęciem zostać poddana testowi na COVID-19. Test jest wykonywany ze środków publicznych. Szczegółowe informacje na temat przyjęć do Domu Pomocy Społecznej zostaną podane w osobnym komunikacie. Dodatkowe wyjaśnienia w tej sprawie udzielane są pod numerem telefonu: 74 833 41 31 (Bielawa), 74 837 61 28  (Niemcza).

Obecni na wideokonferencji członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych Powiatu Dzierżoniowskiego przekazali w swoich raportach informację o funkcjonowaniu swoich jednostek w odniesieniu do panującej sytuacji epidemiologicznej w kraju.