herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Powitanie uczniów z Ukrainy w I LO w Dzierżoniowie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W ostatnich dniach informowaliśmy o tym, że Powiat Dzierżoniowski podjął decyzję o utworzeniu w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie oddziału przygotowawczego dla młodych Ukraińców.

Obecnie naukę pobiera w nim 25. uczniów. Dzisiaj oficjalnie powitał ich starosta Grzegorz Kosowski wraz z Alicją Hromadą – dyrektorem Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. Witając młodzież, starosta życzył im nie tylko powodzenia w nauce, ale przede wszystkim żeby czas spędzony w szkole był dla nich dobrym doświadczeniem.

Starosta podziękował również dyrektorowi szkoły Grażynie Bajsarowicz, wicedyrektorowi Tomaszowi Roszakowi, kadrze pedagogicznej i polskim uczniom za ciepłe przyjęcie młodzieży z Ukrainy i stworzenie im odpowiednich warunków do nauki.

Warto dodać, że chęć nauki w oddziałach przygotowawczych wyraża coraz większa liczba młodych ludzi przybyłych zza wschodniej granicy. Dlatego też 31 marca Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego podjął decyzję o uruchomieniu drugiego oddziału, tym razem w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Bielawie. Oddział przygotowawczy ma rozpocząć działalność od 1 kwietnia.

Uczniowie oddziałów przygotowawczych mogą skorzystać z możliwości intensywnej nauki języka polskiego, ponieważ w planie nauczania na naukę języka przeznaczono 8 godzin tygodniowo. Pozostałe przedmioty z zakresu kształcenia ogólnego będą realizowane zgodnie z podstawą programową w sposób dostosowany do możliwości uczniów.

Na koniec roku szkolnego 2021/2022 wszyscy pobierający naukę w oddziale przygotowawczym zostaną sklasyfikowani i otrzymają świadectwa. Najbliższe miesiące będą dla nich czasem nauki języka polskiego oraz aklimatyzacji w nowym środowisku. Po zmniejszeniu bariery językowej dokonanie świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia będzie dla ukraińskiej młodzieży dużo łatwiejsze.