herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Powołano Radę Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

6 września 2023 roku Lider ZIT POF powołał Radę Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego.

wiosenny krajobraz Powiatu Dzierżoniowskiego

3 lipca ogłoszono nabór partnerów społeczno – gospodarczych w ramach ZIT POF. 6 września uchwałą Lidera ZIT POF powołano Radę Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego. Będzie ona pełnić funkcję opiniodawczą decyzji Lidera ZIT POF w procesach związanych z opracowaniem, realizacją, monitorowaniem i ewaluacją Strategii ZIT POF.
Uchwała Lidera o powołaniu Rady ZIT POF