herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Program wyrównywania różnic między regionami III

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Od 1 grudnia 2016 r. będzie odbywał się nabór wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” ogłoszonym przez PFRON.

Pieniądze na likwidację barier architektonicznych i transportowych

W 2017 roku ze środków przeznaczonych na realizację programu zostanie udzielona pomoc w następujących obszarach:

 1. Obszar B – na likwidację barier w urzędach administracji samorządu powiatowego, placówkach edukacyjnych i środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania; o dofinansowanie mogą ubiegać się:
 • powiaty
 • podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
 1. Obszar C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych.
 1. Obszar D – na likwidację barier transportowych; o dofinansowanie mogą ubiegać się:
 • placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
 • jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.
 1. Obszar G – skierowanie poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie może wynieść:

 • w przypadku obszaru B i G – 50 % kosztów realizacji
 • w przypadku obszaru C – 70% kosztów realizacji
 • w przypadku obszaru D – 80% kosztów realizacji

O środki mogą się ubiegać projektodawcy, którzy nie mają wymagalnych zobowiązań i zaległości w obowiązkowych wpłatach na ZUS, PFRON oraz wobec Urzędu Skarbowego.

Procedury realizacji programu, wnioski oraz wytyczne dotyczące „Programu wyrównywania różnic między regionami III” 

Projekty można składać od 1 grudnia 2016 do 15 lutego 2017r. w biurze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie przy ul. Piastowskiej 1. Tam również udzielane są bliższe informacje pod nr. tel. 74 833 98 95.