herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zaproszenie na sesję

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Aktualna sytuacja w szkolnictwie i ocena realizacji nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu dzierżoniowskiego będą głównymi tematami najbliższej sesji Rady Powiatu we wtorek 29 listopada.

Na początku sesji zostaną wręczone stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach programu Złoty Talent za osiągnięcia w roku szkolnym 2015/2016.

Natomiast w części roboczej radni podejmą kilka uchwał. Pierwsza będzie dotyczyła ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Kolejne zmiany w budżecie i w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego.

Radni wysłuchają także Macieja Smolarza, prezesa NZOZ Szpitala Powiatowego na temat sytuacji finansowej placówki.

Posiedzenie rozpocznie się o godz. 9.00 w sali sesyjnej przy ul. Świdnickiej 38 w Dzierżoniowie.