herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Programy wspierające osoby z niepełnosprawnościami

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiat dzierżoniowski przystąpił do realizacji dwóch nowych programów wspierających osoby z niepełnosprawnościami.

Zdjęcie fragmentu ulicy z namalowanym farbą symbolem osoby siedzącej na wózku inwalidzkim

Celem obu programów jest wzrost niezależności oraz ułatwienie aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością.

Program „Mieszkanie dla absolwenta” będzie realizowany poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności, a przedmiotem dofinansowania będą koszty wynajęcia mieszkania, ponoszone w okresie 36 miesięcy.
Program realizowany będzie w latach 2022-2026. Zawieranie umów z beneficjentami odbywać się będzie do dnia 31.12.2023r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu.

Program „Dostępne mieszkanie” będzie realizowany poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych. Dofinansowanie obejmie koszty zmiany niedostępnego mieszkania. Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych.
Program realizowany będzie w latach 2022-2025. Zawieranie umów z beneficjentami odbywać się będzie do dnia 31.12.2024r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu.

Wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane i obsługiwane wyłącznie w formie elektronicznej w ramach SOW – System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.

Wszelkie informacje dostępne są na stronach:
„Dostępne mieszkanie”
„Mieszkanie dla absolwenta”
oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie, ul. Piastowska 1, pok. 413, tel. 74-833-98-95.