herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Projekt DraBiNa

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Projekt DraBiNa - to projekt o charakterze rozwojowym, wdrożeniowym i szkoleniowym, który zakłada wzmocnienie potencjału organizacji społecznych w obszarze edukacji gerontologicznej.

Potencjał ten jest wzmacniany przez: opracowanie, przetestowanie, opisanie i upowszechnienie, we współpracy z partnerami, innowacyjnej metody aktywizacji osób starszych pod nazwą “DraBiNa” (drama, biografia, narracja), przeprowadzenie serii szkoleń z niniejszej metody (wśród przedstawicieli NGO, organizacji społecznych i innych instytucji działających na rzecz seniorów). Finalnie zawiązanie sieci współpracy – Zespołu ekspertów ds. edukacji 60+ wzajemnie się wspierających. Uczestnicy projektu otrzymają zatem: możliwość udziału w szkoleniach, korzystania z autorskiej metody pracy z seniorami, autorskiego programu szkoleniowego, publikacji: pt. “Narzędziownik” i “Zeszytu ćwiczeń dla seniora”.

Projekt DraBiNa ma na celu wypełnienie luki edukacyjnej i upowszechnianie innowacyjnych metod oraz technik pracy z osobami starszymi, praktycznych poradników, szkoleń skierowanych do edukatorów, a także liderów środowisk senioralnych, a tym samym wzmocnienie potencjału organizacji społecznych w tym obszarze.
Planowane terminy szkoleń dla edukatorów
06-09.10.2022 r.
13-16.10.2022 r.
17-20.11.2022 r.
24-27.10.2022 r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o przesłanie następujących danych na adres: marzena.szwegler@morawa.org
1. Nazwa organizacji
2. Osoba reprezentująca (imię i nazwisko)
3. Adres e-mail, nr tel.
4. Opis organizacji (w kilku zdaniach)
5. Zdjęcie/a do zamieszczenia na naszej stronie www.

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO WSPÓŁPRACY