herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Przebudowa ulicy Piastowskiej w Piławie Górnej w połowie ukończona

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Trwająca od kilku miesięcy przebudowa ulicy Piastowskiej w Piławie Górnej została już w połowie zrealizowana. 23 listopada nastąpił odbiór techniczny prac, które do tej pory wykonane zostały na najważniejszej i najdłuższej drodze w tym mieście.

zdjęcie ulicy Piastowskiej z lotu ptaka

W ramach prac zrealizowano dotychczas roboty przygotowawcze, podbudowę i dwie warstwy asfaltu oraz kanalizację deszczową.

ulica Piastowska w Piławie Górnej

Ponadto wykonano większość elementów ulicy na odcinku 900 metrów: krawężniki, chodniki i zjazdy (od mostu nad rzeką Piławą niemal do skrzyżowania z ul. Fabryczną – ponad 70% długości przebudowywanej drogi). Na tym samym odcinku, samorząd Piławy wykonał kanalizację sanitarną.

Zdjęcie wyremontowanego odcinka ulicy Piastowskiej

W dalszym etapie inwestycji zostanie ułożona kanalizacja deszczowa, a także będzie zrealizowana podbudowa drogi wraz z warstwą asfaltu i pozostałymi elementami ulicy (do skrzyżowania z ul. Groszowiecką). Oprócz tego na całej długości przebudowywanej drogi wykonana będzie warstwa ścieralna, zieleń drogowa, oznakowanie poziome i pionowe.

Warto przypomnieć, że całkowity koszt inwestycji wyniesie ponad 12.355.000 złotych. Na ten cel Powiat Dzierżoniowski pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Inwestycję wsparł również samorząd Piławy Górnej.

Dyrektor ZDP, starosta i członek Zarządu Powiatu

W odbiorze technicznym wzięli udział: starosta Grzegorz Kosowski, członek Zarządu Powiatu Wacław Dziendziel, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie Tomasz Morawiecki.