herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Przeciwpowodziowy stan alarmowy w powiecie dzierżoniowskim

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W niedzielę 21 sierpnia w dzierżoniowskim Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie miejskiego i powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego.

Podczas spotkania omówiono aktualną sytuację związaną z silnymi opadami deszczu, które, wywołały lokalne zalania i podtopienia. Najtrudniejsza sytuacja występuje obecnie na terenie Dzierżoniowa i gminy wiejskiej Dzierżoniów.

Dlatego też w spotkaniu wzięli udział: wicewojewoda dolnośląski Jarosław Kresa, starosta dzierżoniowski Grzegorz Kosowski, wicestarosta Andrzej Bolisęga, wiceburmistrz Dzierżoniowa Dorota Pieszczuch, wójt Gmina Dzierżoniów Marek Chmielewski, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego Grażyna Wójcik oraz przedstawiciele miejskich służb działających w ramach zespołu kryzysowego, a także przedstawiciele Straży Pożarnej i Policji.

Na chwilę obecną stan alarmowy ogłoszony został w mieście Dzierżoniów. Monitorowana jest sytuacja w gminie Dzierżoniów oraz w innych miejscowościach Powiatu Dzierżoniowskiego.

Dla mieszkańców dostępne są dwa numery alarmowe, pod które można dzwonić w sprawie zagrożenia:
– 513 184 664 (dla mieszkanców Dzierżoniowa),
– 698 618 702 (dla mieszkańców powiatu).

Warto podkreślić, że w każdym gminnym i powiatowym magazynie przeciwpowodziowym jest sprzęt, który może pomóc na wypadek powodzi.
Wszystkie służby są w gotowości, udzielają wsparcia mieszkańcom i są przygotowane do reagowania na kolejne zgłoszenia.

Wkrótce kolejne informacje na temat sytuacji kryzysowej w Powiecie Dzierżoniowskim.

Informacje dla mieszkańców Dzierżoniowa – https://dzierzoniow.pl/aktualnosci/stan-alarmowy-w-dzierzoniowie-gdzie-dzwonic-po-pomoc

Sytuacja powodziowa – aktualizacja

O godzinie 12:00 starosta dzierżoniowski Grzegorz Kosowski ogłosił alarm przeciwpowodziowy na terenie powiatu.

Ma to związek z ogłoszeniem alarmu przeciwpowodziowego na terenie Dzierżoniów oraz Gmina Dzierżoniów.

Strażacy, Policjanci i wszystkie służby monitorują na bieżąco sytuację oraz reagują na prośby o interwencję.