herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Przed nami Konkurs Piosenki „Biesiadowanie w kapuście”

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zapraszamy do udziału w Konkursie Piosenki Biesiadnej „Biesiadowanie w kapuście”, który odbędzie się wraz z VII Śląskim Festiwalem Kapusty 1 października w wojsławickim Arboretum.

W konkursie mogą wziąć udział zespoły wokalne lub wokalno – instrumentalne działające przy świetlicach, kołach gospodyń wiejskich i ośrodkach kultury na terenie Dolnego Śląska. Zadaniem każdego zespołu będzie zaprezentowanie trzech piosenek biesiadnych, w tym jednej nawiązującej do obrzędu kiszenia kapusty, co będzie podkreśleniem charakteru imprezy.

Do konkursu dopuszczonych zostanie 10 zespołów, a o udziale zadecyduje kolejność zgłoszeń do organizatora. Zgłoszenia (wzór poniżej) można składać do 15 września osobiście lub pocztowo (decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego) w siedzibie organizatora (Starostwo Powiatowe, Wydział Edukacji i Kultury, 58-200 Dzierżoniów, Rynek 27), emailem: ekfinanse@pow.dzierzoniow.pl albo faksem na numer: 74 832 18 62.

Konkurs rozpocznie się 1 października o godz. 15.00. Natomiast zespoły mają obowiązek zgłoszenia się do godz. 14.00.

Wszystkie występy będzie oceniało jury. Brane pod uwagę będą: dobór repertuaru, umiejętności wokalne, walory muzyczne, interpretacja utworów, sposób prezentacji na scenie oraz ogólny wyraz artystyczny. Najlepszy występ nagrodzony zostanie statuetką oraz nagrodą pieniężną w wysokości 400 zł. Ponadto wszystkie zespoły otrzymają dyplomy i upominki za udział w konkursie.

 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w regulaminie

Karta zgłoszenia