herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Przegląd Zespołów Folklorystycznych Pogranicza Polsko-Czeskiego „FOLKOVE”

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Starosta Dzierżoniowski zaprasza miłośników kultury ludowej do udziału w Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych Pogranicza Polsko-Czeskiego „Folkove”. Wydarzenie odbędzie się 28 sierpnia na terenie Ogrodu Botanicznego Arboretum Wojsławice.

Tego dnia na scenie wystąpią zespoły ludowe z Polski i Czech, więc impreza będzie prawdziwym świętem tradycji, kultury i muzyki pogranicza polsko-czeskiego. Zachęcamy do udziału w tym międzykulturowym wydarzeniu, ponieważ będzie to świetna okazja do zapoznania się z podobieństwami łączącymi nas z sąsiadami oraz spędzenia wolnego czasu w pięknym otoczeniu, jakim jest ogród botaniczny.

Dzień wcześniej, czyli 27 sierpnia, odbędą się Polsko – Czeskie Warsztaty Kulturowo – Językowo – Kulinarne. Podczas warsztatów odbędzie się wykład edukacyjny dotyczący podobieństw łączących oba kraje. Oprócz tego polscy i czescy uczestnicy warsztatów wspólnie przygotują tradycyjne i najbardziej znane potrawy ze swoich regionów. Kulinarne spotkanie również odbędzie się na terenie Arboretum Wojsławice.

Zespoły folklorystyczne z pogranicza polsko-czeskiego, które chciałyby wystąpić 28 sierpnia na Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych Pogranicza Polsko-Czeskiego „Folkove”, powinny wypełnić Kartę zgłoszenia zespołu, która stanowi załącznik do regulaminu przeglądu.

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA ZESPOŁU

Z Przeglądu Zespołów Folklorystycznych Pogranicza Polsko-Czeskiego „Folkove” będzie prowadzona transmisja wideo dla wszystkich tych, którzy z różnych względów nie będą mogli w nim osobiście uczestniczyć. Link do transmisji będzie dostępny na stronie powiatu oraz na wydarzeniu na portalu Facebook.

Wydarzenia są realizowane w ramach projektu pn. „Upowszechnienie i rozwój transgranicznych więzi kulturowych na pograniczu Polsko-Czeskim” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_0008/0002573 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska -Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis”, którego beneficjentem jest Powiat Dzierżoniowski.