herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Przekroczenia pyłu PM10 – Informacja z dnia 2018-02-14

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu informuje, że 13 lutego br. odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 dla czasu uśredniania 24 godziny na stacjach pomiarowych: w Dzierżoniowie, Jeleniej Górze, Kłodzku, Lądku-Zdroju, Legnicy, Lubaniu, Nowej Rudzie, Wałbrzychu i we Wrocławiu. Ze względu na prognozowane warunki atmosferyczne przekroczenie może się utrzymywać również dziś, tj. 14 lutego.

Grupy ludności wrażliwe na zanieczyszczenia: osoby cierpiące na przewlekłe choroby układu oddechowego, choroby układu krążenia oraz alergiczne choroby skóry i oczu; osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Środki ostrożności: osoby wrażliwe powinny rozważyć ograniczenie czasu przebywania oraz wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu.

Zalecenia dla ludności po przekroczeniu dopuszczalnych stężeń pyłu PM10 w powietrzu:

  1. Unikanie palenia w piecach na paliwo stałe w przypadku posiadania alternatywnego źródła ogrzewania.
  2. Ograniczenie ruchu samochodowego np. poprzez korzystanie z komunikacji publicznej.
  3. Śledzenie bieżącej informacji o jakości powietrza.

Dane bieżące, aktualizowane co godzinę, dostępne są w aplikacji mobilnej na smartfony: „Jakość powietrza w Polsce” oraz na stronie internetowej WIOŚ: http://air.wroclaw.pios.gov.pl/