herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Dobrocinie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Roztoczniku.

Przetarg dotyczy nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w północnej części miejscowości Roztocznik, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 197/3 o pow. 0.2817 ha obręb 0010, Roztocznik w Gminie Dzierżoniów.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie Rynek 27, II p. budynku sala 201 w dniu 14 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00.

Cena wywoławcza nieruchomości 57 000 zł (netto) – zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. – o podatku od towarów i usług. Wadium w wysokości 5.000 zł – płatne do dnia 10 sierpnia 2020r.

Na działce zlokalizowany jest budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 152,8 m2, murowany wykonany w technologii tradycyjnej, mieszanej w I połowie XX wieku. Stan techniczny budynku zły, stopień zużycia technicznego szacowany na 80 %. Nieruchomość nie posiada własnych mediów komunalnych. Woda i energia elektryczna znajduje się w odległości ok. 150 metrów od granicy działki. Kształt działki nieregularny zbliżony do trapezu, płaski zadrzewiony, porośnięty krzakami oraz trawą. Dojazd do nieruchomości utrudniony (na chwilę obecną brak urządzonego zjazdu) z drogi powiatowej nr 3010D biegnącej w kierunku Kołaczowa.

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Roztocznik, uchwalonego przez Radę Gminy Dzierżoniów Uchwałą Nr XLVII/414/10 z dnia 28 stycznia 2010r. nieruchomość będąca przedmiotem przetargu położona jest w strefie „OW” obserwacji archeologicznej na terenie oznaczonym symbolem: MN2 – mieszkalnictwo o charakterze jednorodzinnym.

Cena wywoławcza nieruchomości 57 000 zł (netto).