herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

nieruchomości

budynek oficyny mieszkalnej w Roztoczniku nr 63A

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 w Roztoczniku

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego na II piętrze w budynku oficyny mieszkalnej w Roztoczniku nr 63A.

budynek oficyny mieszkalnej Roztocznik 63A

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w Roztoczniku

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego na parterze w budynku oficyny mieszkalnej w Roztoczniku nr 63A.

Zdjęcie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w trybie przetargowym

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż budynku przy ul. Chopina 59 w Bielawie

Starosta Dzierżoniowski ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej w Bielawie.

garaże

Wykaz nieruchomości Powiatu Dzierżoniowskiego przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Dzierżoniowskiego przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony.

grafika symbolizująca sprzedaż nieruchomości

Nowe zasady sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz użytkowników wieczystych w trybie bezprzetargowym

Na mocy nowych przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, użytkownik wieczysty otrzymuje prawo żądania sprzedaży na jego rzecz nieruchomości, którą otrzymał w użytkowanie wieczyste.

budynek oficyny mieszkalnej w Roztoczniku nr 63A

Wyniki drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Powiatu Dzierżoniowskiego

10 października 2023 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie odbył się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9.

budynek oficyny mieszkalnej Roztocznik 63A

Wyniki drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Powiatu Dzierżoniowskiego

10 października 2023 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, odbył się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w Roztoczniku.

budynek oficyny mieszkalnej w Roztoczniku nr 63A

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 w Roztoczniku

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego na II piętrze w budynku oficyny mieszkalnej w Roztoczniku nr 63A.

budynek oficyny mieszkalnej w Roztoczniku nr 63A

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w Roztoczniku

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego na parterze w budynku oficyny mieszkalnej w Roztoczniku nr 63A.

budynek oficyny mieszkalnej Roztocznik 63A

Wyniki pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Powiatu Dzierżoniowskiego

W dniu 26 lipca 2023 roku w Siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w oficynie mieszkalnej w Roztoczniku.

budynek oficyny mieszkalnej w Roztoczniku nr 63A

Wyniki pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Powiatu Dzierżoniowskiego

W dniu 26 lipca 2023 roku w Siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 w oficynie mieszkalnej w Roztoczniku.

Zdjęcie parkingu z miejscami dla osób z niepełnosprawnościami

Wykaz nieruchomości Powiatu Dzierżoniowskiego przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Dzierżoniowskiego przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym w drodze darowizny Gminie Dzierżoniów 2/3 udziałów w nieruchomościach gruntowych oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 60/14, 60/16, 60/17, 60/18, 60/21, 60/23, 60/24, 60/25 obręb Centrum w Dzierżoniowie