herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Roztoczniku

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w północnej części Roztocznika.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 28 500 zł (netto) – zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. – o podatku od towarów i usług. Wadium w wysokości 3.000 zł – płatne do dnia 12 marca 2020 roku.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA O PRZETARGU