herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Przygotowania do kwalifikacji wojskowej 2018

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W kraju ruszyła kwalifikacja wojskowa, na której stawić się muszą mężczyźni urodzeni w 1999 roku. W naszym powiecie będzie ona prowadzona od 14 marca do 5 kwietnia w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38.

Choć służba wojskowa w Polsce nie jest obowiązkowa, to na kwalifikację musi się zgłosić każdy mężczyzna, który w tym roku kończy 19 lat, oraz ci, którzy kończą 24 lata, a nie dopełnili jeszcze tego obowiązku. Na terenie naszego powiatu to ok. 600 osób.
Do kwalifikacji mogą się także stawić ochotnicy, którzy ukończyli 18 lat.

Każdy podlegający obowiązkowi dostanie imienne wezwanie od właściwego wójta/burmistrza. Osobom, które nie mogą stawić się w wyznaczonym dniu i zgłoszą ten fakt wcześniej, może być wyznaczony inny termin w trakcie trwania kwalifikacji.

Podczas kwalifikacji Powiatowa Komisja Lekarska ocenia zdolność do pełnienia służby wojskowej poprzez ustalenie kategorii zdrowia. Poza tym wydawane są książeczki wojskowe oraz następuje przeniesienie do rezerwy. Natomiast osoby zainteresowane ochotniczymi formami służby wojskowej otrzymują informacje od przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku.

Obecnie w powiecie dzierżoniowskim trwają przygotowania do tegorocznej kwalifikacji. 8 lutego odbyło się spotkanie, podczas którego omówiono zasady przeprowadzenia tego zadania. Organizacją kwalifikacji zajmuje się Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy współpracy z gminami i WKU Kłodzko.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 74 832 52 28, a w trakcie trwania kwalifikacji pod nr. tel. 74 832 36 53.

Osoby zgłaszające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy powinny mieć przy sobie:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm,
 •  dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe (świadectwo ukończenia szkoły lub zaświadczenie o kontynuacji nauki),
 •  jeśli jest taka potrzeba – dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia.

Terminy kwalifikacji dla mieszkańców poszczególnych gmin:

 • Miasto Bielawa: 14 – 19 marca,
 • Miasto Dzierżoniów: 20 – 27 marca,
 • Miasto i Gmina Niemcza: 27 marca,
 • Gmina Wiejska Dzierżoniów: 28 – 29 marca,
 • Gmina Wiejska Łagiewniki: 29 marca,
 • Miasto i Gmina Pieszyce: 30 marca – 3 kwietnia,
 • Miasto Piława Górna: 4 kwietnia,
 • pozostali (ochotnicy) – 5 kwietnia.