herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie dzierżoniowskim

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Informujemy, że w związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie dzierżoniowskim odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefonicznie), poza lokalem punktu.

Uwaga! W trakcie trwania epidemii nie będą pobierane pisemne oświadczenia od beneficjentów pomocy oraz od osób fizycznych – przedsiębiorców.

Dodatkowo poszerzył się zakres świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej o sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Rejestracja do wszystkich punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – tel. 74 832 36 64

Szczegółowe informacje w tej sprawie