herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Rada Powiatu jednogłośnie apeluje o sprawiedliwe dysponowanie środkami z Unii Europejskiej

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

6 maja rozpoczęła się nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, która ze względów formalnych została przerwana i dokończona 10 maja.

Jedynym tematem ujętym w porządku obrad było przedstawienie stanowiska Rady Powiatu Dzierżoniowskiego w sprawie poparcia przyjętego przez Radę Ministrów Krajowego Planu Odbudowy. Sesja została zwołana na wniosek Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość, który był zarazem projektodawcą projektu uchwały.

Ostateczna treść stanowiska Rady Powiatu Dzierżoniowskiego została wypracowana w trakcie dyskusji. Członkowie Klubów Radnych Koalicji Obywatelskiej Platformy.Nowoczesnej oraz Obywatelskiego Bloku Samorządowego, zgłosili do projektu uchwały swoje uwagi, które w wyniku głosowania zostały przez Radę zaakceptowane.

Uchwała w sprawie stanowiska została przyjęta jednogłośnie przez wszystkich radnych Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z Klubów Radnych: Koalicji Obywatelskiej Platformy.Nowoczesnej, Obywatelskiego Bloku Samorządowego oraz Prawa i Sprawiedliwości.

Poniżej prezentujemy treść stanowiska będącego załącznikiem do wyżej wymienionej uchwały:

Stanowisko Rady Powiatu Dzierżoniowskiego dotyczące przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2021 roku projektu uchwały o Krajowym Planie Odbudowy i treści uchwalonej przez Sejm RP w dniu 4 maja 2021 roku ustawie ratyfikującej decyzję o zwiększeniu zasobów własnych UE.

Rada Powiatu Dzierżoniowskiego, popiera inicjatywę Unii Europejskiej dotyczącą utworzenia unijnego Funduszu Odbudowy. Dzięki obecności w strukturach Zjednoczonej Europy Polska może otrzymać wielomiliardowe wsparcie, które pozwoli gospodarce naszego kraju uporać się z finansowymi skutkami pandemii COVID-19.

Są to pieniądze, które mają na celu wesprzeć między innymi polskie firmy, samorządy czy służbę zdrowia. Chcemy wyraźnie podkreślić, że nasz kraj nie mógłby skorzystać z tak dużej pomocy finansowej w ramach Funduszu Odbudowy, gdyby nie obecność Polski w Unii Europejskiej.

Jednocześnie jednak Rada Powiatu Dzierżoniowskiego, apeluje do Rządu RP o wdrożenie sprawiedliwego systemu rozdziału środków pomiędzy poszczególnych beneficjentów w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Myślimy między innymi o sprawiedliwej, opartej na przejrzystych zasadach i apolitycznej dystrybucji pieniędzy unijnych wśród samorządów.

Ponadto apelujemy do Rządu RP aby środki, które mają trafić do polskich samorządów były jak największe oraz miały formę bezzwrotnych dotacji, a nie pożyczek. Istnieje bowiem obawa, że obecnie mocno zadłużone samorządy nie będą mogły sięgnąć po pomoc w formie pożyczki, ze względu na konieczność zwrotu zaciągniętych zobowiązań.