herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Radni ustalili budżet Powiatu Dzierżoniowskiego na 2021 rok

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

15 grudnia odbyła się sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, podczas której przyjęto budżet samorządu na nadchodzący 2021 rok.

Zdjęcie sali sesyjnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Na zbliżeniu widać dwie osoby siedzące za stołem prezydialnym. Widzimy przewodniczącego Rady Powiatu oraz kierownika Biura Rady Powiatu. W tle widać flagę i godło RP.

Nowy budżet wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową uzyskał wcześniej pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rady Powiatu. W trakcie sesji plan finansowy samorządu na nowy 2021 rok został uchwalony bez głosu sprzeciwu.

Jak zaznaczył w swoim wystąpieniu starosta Grzegorz Kosowski budżet jest odpowiedzialny, ale jednocześnie zabezpiecza wszystkie potrzeby powiatu na najbliższe dwanaście miesięcy. Znajdują się w nim fundusze nie tylko na działalność bieżącą poszczególnych instytucji powiatu, ale także na funkcjonowanie Szpitala Powiatowego, oświatę, czy na walkę z COVID-19. Budżet stawia również na rozwój, ponieważ zawiera fundusze na inwestycje dotyczące między innymi modernizacji dróg i chodników.

Dochody Powiatu Dzierżoniowskiego w roku 2021 przewidziane zostały w wysokości 108.791.524 zł. Natomiast wydatki zostały zaplanowane w wysokości 111.240.051 zł. Na inwestycje w budżecie Powiatu Dzierżoniowskiego zapisano kwotę 10.258.444 zł. Rezerwa budżetowa została ustalona na poziomie 3.000.000 złotych.

Łączne zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na początek 2021 roku wyniesie 3.041.611,88 zł, natomiast na koniec roku 2021 planowane zadłużenie powinno wynieść 2.549.939,92 zł.

W trakcie sesji przyjęto również uchwały w sprawie między innymi: apelu do Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczącego zakończenia budowy obwodnicy Dzierżoniowa (szczegóły w osobnej informacji), przyjęcia planów pracy komisji Rady Powiatu na 2021 rok oraz ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2021 roku.