herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Raport o stanie Powiatu Dzierżoniowskiego za 2020 rok

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zgodnie ze stosowną ustawą, Zarząd Powiatu przygotował Raport o Stanie Powiatu Dzierżoniowskiego za 2020 rok.

Dokument został przekazany w maju 2021 roku do Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Raport w szczegółowy sposób opisuje realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał w poprzednim roku. Dokument ma charakter publiczny, więc dostęp do niego mają wszyscy mieszkańcy.

Rada Powiatu Dzierżoniowskiego rozpatrzy Raport podczas sesji w dniu 29 czerwca. W trakcie obrad przeprowadzona zostanie debata nad Raportem, w której głos mogą zabrać mieszkańcy Powiatu Dzierżoniowskiego.

Zgodnie z ustawą mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, musi złożyć do przewodniczącego Rady (najpóźniej do dnia 28 czerwca), pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu. Według ustawy, w debacie może zabrać głos maksymalnie 15 mieszkańców.

Debata nad Raportem o Stanie Powiatu Dzierżoniowskiego za 2020 roku będzie miała miejsce podczas sesji Rady Powiatu w Dzierżoniowie (ul. Świdnicka 38) w dniu 29 czerwca o godzinie 9.00.

Załącznik do informacji:
– RAPORT O STANIE POWIATU ZA 2020 ROK
– wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Dzierżoniowskiego wraz z klauzulą przetwarzania danych osobowych.