herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Remont dachu Kościoła pw. Bożego Ciała w Bielawie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Trwa remont najbardziej zniszczonego fragmentu dachu Kościoła pw. Bożego Ciała w Bielawie.

Inwestycja realizowana jest między innymi dzięki dotacji w wysokości 50.000 złotych przekazanej przez Powiat Dzierżoniowski. Według uzgodnień prace mają się zakończyć do 30 listopada tego roku, ale remont z pewnością zakończy się dużo szybciej. Modernizowana obecnie połać południowo-zachodnia wymagała bowiem pilnej naprawy.

Kościół Bożego Ciała w Bielawie to dawny kościół ewangelicki, zbudowany w 1743 r. Na początku był bardzo prosty i skromny, bez wieży, dzwonów i organów. Wieżę dobudowano dopiero w 100 rocznicę powstania świątyni. We wnętrzu zwracają uwagę niezwykle kunsztowna konstrukcja drewnianego stropu oraz obszerne dwukondygnacyjne balkony. Ciekawostką są organy kościelne z 1754 r.

Powiat Dzierżoniowski każdego roku przyznaje dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie powiatu. O przyznaniu dotacji każdorazowo decyduje Rada Powiatu Dzierżoniowskiego. Na powyższe zadanie parafia uzyskała jeszcze dofinansowanie ze środków gminy Bielawa oraz Lasów Państwowych.