herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Remont drogi w Kiełczynie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Trwa remont ostatniego odcinka drogi powiatowej (3009D) w Kiełczynie. Jest to kontynuacja modernizacji, która na tej drodze była prowadzona od kilku lat.

Tym razem inwestycja realizowana przez powiat dzierżoniowski obejmuje odcinek o długości 745 metrów. W ramach prac, które mają potrwać do 10 czerwca 2022 roku, zostanie wykonane poszerzenie jezdni do szerokości wymaganej przepisami technicznymi, ułożenie nowych warstw asfaltu, budowa poboczy oraz profilowanie rowów.

Oprócz tego drogowcy wykonają remonty istniejących zjazdów i przepustów, przebudowę peronu autobusowego, a także nowe oznakowanie.
Koszt inwestycji wynosi 867.469,60 zł. Na to zadanie powiat dzierżoniowski pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 70% wartości.