herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Remont przepustu

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Trwają prace remontowe przepustu na trasie Gilów-Niemcza. Prace prowadzi Budownictwo Ogólne, Grzegorz Kumiec z Bielawy.

W zakres robót wchodzi: rozebranie istniejących balustrad oraz górnej części ścian czołowych, odtworzenie uszkodzonej ściany czołowej, odtworzenie zniszczonych spoin, wykonanie nowych gzymsów, montaż krawężnika oraz wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej pomiędzy gzymsami i krawężnikami, a także zamontowanie nowych poręczy, naprawa uszkodzonej skarpy i ustawienie nowego oznakowania.

Koszt remontu to 57.396,72 zł. Termin zakończenia prac zaplanowano na 31 października bieżącego roku.