herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Nadchodząca rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego zostanie upamiętniona brzmieniem syren alarmowych, które 1 sierpnia o godzinie 17:00 będzie można usłyszeć w całym Powiecie Dzierżoniowskim.

Będzie to też okazja do przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania.

W ramach treningu systemu wczesnego ostrzegania zostanie wyemitowany sygnał akustyczny – „Ogłoszenie alarmu”, którego celem jest:
– sprawdzenie sprawności funkcjonowania podsystemu akustycznego ostrzegania,
– doskonalenie umiejętności ogłaszania alarmu w czasie pozasłużbowym,
– ocena sprawności technicznej syren alarmowych.

Trening przeprowadzą samorządy gminne, a koordynacją zajmie się Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Dzierżoniowskiego. Akcja zostanie przeprowadzona na terenie całego województwa dolnośląskiego.