herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Rozpoczęła się tegoroczna kwalifikacja wojskowa

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W powiecie dzierżoniowskim tegoroczna kwalifikacja wojskowa realizowana będzie w dwóch turach, pierwsza tura rozpoczęła się w środę 19 kwietnia i potrwa do 28 kwietnia.

zdjęcie lekarza kwalifikacji wojskowej i Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kłodzku

Na pierwszym posiedzeniu Powiatowej Komisji Lekarskiej gościliśmy Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kłodzku ppłk Sebastiana Kopczaka.
Rozpoczęcie drugiej tury zaplanowane zostało na dzień 18 maja br. a jej zakończenie nastąpi 30 maja br.

Kwalifikacja wojskowa zastąpiła w 2009 roku pobór, w chwili zawieszenia obowiązkowej służby wojskowej w związku z przejściem na armię zawodową. Zawieszenie służby zasadniczej jednocześnie nie zniosło obowiązku stawiennictwa przed komisją lekarską.

Obecnie obejmuje ona mężczyzn urodzonych w 2004 roku, mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którym nie nadano kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz osoby, które w latach 2021-2022 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia.
Obowiązkowi ewidencji wojskowej oraz określenia zdolności do pełnienia służby wojskowej podlegają również osoby urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania takich kwalifikacji, a w roku szkolnym 2022/2023 kończą studia lub naukę w zawodach.
Chodzi tu m.in. o zawody : medyczne, weterynaryjne, morskie, lotnicze, diagnostów laboratoryjnych, informatyków oraz radiologów.

zdjęcie z prelekcji o zasadach kwalifikacji wojskowej

Przebieg kwalifikacji wojskowej wygląda następująco:
– Badanie psychologiczne oraz lekarskie, skutkujące otrzymaniem zdolności do służby wojskowej;
–  Wstępne przeznaczenie do poszczególnych form służby wojskowej;
– Przekazanie informacji o możliwości wstąpienia do służby wojskowej oraz jej promowanie
–  Wprowadzenie danych osobowych do ewidencji wojskowej;
– Nadanie stopnia wojskowego – szeregowy oraz przeniesienie do pasywnej rezerwy.

Niezbędne dokumenty, które należy okazać na kwalifikacji wojskowej:
– dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
–  dokumenty potwierdzające wykształcenie, lub zaświadczenie o kontynuacji nauki,
–  posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia – jeśli jest taka potrzeba
Wyżej wymieniona dokumentacja jest również wyszczególniona na rewersie wezwania do kwalifikacji wojskowej.

Przypominamy terminy stawiennictwa dla mieszkańców poszczególnych gmin powiatu dzierżoniowskiego :

I tura – 19 – 28 kwietnia 2023 r.
Gmina Miejska Dzierżoniów 19.04 – 25.04.2023 r.
Gmina Pieszyce 26.04 – 28.04.2023 r.

II tura -18 – 30 maja 2023 r.
Gmina Bielawa 18.05 – 23.05.2023 r.
Gmina Piława Górna 24.05.2023 r.
Gmina Łagiewniki 24.05.2023 r. (od 15:30) – 25.05.2023 r.
Miasto i Gmina Niemcza 26.05.2023 r.
Gmina Wiejska Dzierżoniów 26.05 (od 15:30) – 29.05.2023 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów referatów do spraw obronnych i obywatelskich dostępnych na stronach poszczególnych urzędów miast i gmin lub numerem telefonu Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, a w trakcie trwania kwalifikacji pod nr. tel. 74-832-36-53(w godzinach 14:00 – 18:00).