herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Rozpoczęła się tegoroczna kwalifikacja wojskowa

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Od 21 marca na terenie kraju realizowana jest coroczna kwalifikacja wojskowa. W tym roku obejmuje ona mężczyzn urodzonych w 2003 roku.

W powiecie dzierżoniowskim kwalifikacja wojskowa rozpoczęła się w poniedziałek 11 kwietnia, a zakończy się 29 kwietnia. Kwalifikację otworzył starosta dzierżoniowski Grzegorz Kosowski wraz z przedstawicielem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku Mateuszem Krzemińskim oraz dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie Grażyną Wójcik. Kwalifikację wojskową od strony medycznej przeprowadzi na naszym terenie lekarz Marek Małyszewicz.

Choć obecnie nie ma obowiązku odbycia służby wojskowej, na kwalifikację muszą zgłosić się:
– mężczyźni, którzy w tym roku kończą 19 lat,
– osoby, które nie ukończyły 24 lat, a nie dopełniły jeszcze tego obowiązku w latach poprzednich,
– kobiety urodzone w latach 1998 – 2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej (szkoły i uczelnie medyczne, weterynaryjne, absolwentki ww. kierunków i psychologii).
Do kwalifikacji mogą również zgłaszać się ochotnicy, którzy ukończyli 18 lat.

Jest to wstępna procedura pozwalająca podjąć młodemu człowiekowi decyzję o ewentualnym wstąpieniu w szeregi Sił Zbrojnych RP.

W tym roku kwalifikacja wojskowa w naszym powiecie obejmie 532 młode osoby. Każda z osób podlegających obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzyma od swojego wójta lub burmistrza pisemne wezwanie z wyznaczonym terminem i godziną stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską. W przypadku wystąpienia przyczyn uniemożliwiających przybycie na wyznaczony termin, należy skontaktować się z właściwym urzędem gminy lub miasta w celu uzgodnienia innego terminu stawienia.

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przypomina, że osoby zgłaszające się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej powinny przygotować i zabrać ze sobą następujące dokumenty:
– dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
– aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm,
– dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe (świadectwo ukończenia szkoły lub zaświadczenie o kontynuacji nauki),
– jeśli jest taka potrzeba – dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia.
Wyżej wymieniona dokumentacja jest również wyszczególniona na rewersie wezwania do kwalifikacji wojskowej.

Poszczególne gminy przeprowadzą kwalifikację w budynku Starostwa Powiatowego ul. Świdnicka 38 w Dzierżoniowie, w godzinach od 14:00 do 19:00.
 
– Gmina Miejska Dzierżoniów 11.04 – 14.04.2022 r. (14.04. do godziny 16.30);
– Gmina Bielawa 14.04 – 21.04.2022 r. (14.04. od godziny 16.30);
– Gmina Wiejska Dzierżoniów 21.04 – 22.04.2022 r.;
– Gmina Piława Górna 22.04.2022 r.;
– Miasto i Gmina Pieszyce 25.04 – 26.04.2022 r.;
– Gmina Łagiewniki 27.04.2022 r.;
– Miasto i Gmina Niemcza 28.04.2022 r.;

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów referatów do spraw obronnych i obywatelskich dostępnych na stronach Państwa gmin lub numerem telefonu WBiSO Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, a w trakcie trwania kwalifikacji pod nr. tel. 74-832-36-53.