herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Rozpoczęły się 24. Prezentacje Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

29 marca w Zespole Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie uroczyście otwarto prezentacje szkół ponadpodstawowych. Uczniowie szkół podstawowych będą mogli zapoznać się z ofertą placówek od 29 do 30 marca w godzinach od 10.00 do 15.00.

Wicestarosta w trakcie przemówienia na Przeglądzie Szkół

Otwarcia Prezentacji dokonał wicestarosta Andrzej Bolisęga wraz z dyrektorem Zespołu Szkół nr 3 w Dzierżoniowie Bogumiłą Szewczyk w obecności przedstawicieli samorządów powiatu dzierżoniowskiego oraz dyrektorów i uczniów szkół i placówek oświaty. Otwarciu towarzyszyły występy artystyczne.

 

Zdjęcie z występu artystycznego podczas prezentacji szkół

Swoją ofertę edukacyjną na rok szkolny 2023/2024 prezentują:
– I Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie,
– II Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie,
– Zespół Szkół Nr 1 im. prof. W. Rotkiewicza w Dzierżoniowie,
– Zespół Szkół Nr 2 im. prof. T. Kotarbińskiego w Dzierżoniowie,
– Zespół Szkół Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie,
– Liceum Ogólnokształcące w Bielawie,
– Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie,
– Szkoły Niepubliczne w Bielawie,
– Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie,
– Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie.

Udział w 24. Prezentacjach Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Dzierżoniowskiego to niewątpliwa okazja do zapoznania się z oferta kształcenia oraz aktualnymi zasadami rekrutacji. Dodatkowo każdy będzie mógł otrzymać informatory oraz broszury, w których zawarte są szczegółowe informacje o proponowanych kierunkach kształcenia.