herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dzierżoniowskiego w roku 2023 dla organizacji pozarządowych.

W oparciu o przeprowadzone i zakończone postępowanie konkursowe w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dzierżoniowskiego w roku 2023 w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego powiatu dzierżoniowskiego w roku 2023 Zarząd Powiatu dokonał wyboru ofert. Łączna kwota udzielonych dotacji w ww. zakresie wynosi 57.000 zł.

Szczegóły rozstrzygnięcia konkursu ofert znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.