herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Ruszyła kwalifikacja wojskowa

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W środę 14 marca w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38 rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Muszą się do niej zgłosić mężczyźni, którzy w tym roku kończą 19 lat i starsi, którzy nie dopełnili jeszcze tego obowiązku.

Choć służba wojskowa w Polsce nie jest obowiązkowa, nadal istnieje obowiązek stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską, która ocenia zdolność do pełnienia służby wojskowej poprzez ustalenie kategorii zdrowia. Poza tym wydawane są książeczki wojskowe oraz następuje przeniesienie do rezerwy. Natomiast osoby zainteresowane ochotniczymi formami służby wojskowej otrzymują informacje od przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku.

– W tym roku wezwanie do stawienia się przed Komisją otrzymało około 550 osób. Jeśli ktoś nie może się stawić w wyznaczonym dniu, prosimy o kontakt. Możemy ustalić inny termin w czasie trwania kwalifikacji, czyli do 5 kwietnia. Jesteśmy gotowi każdemu stworzyć możliwość do wywiązania się z tego ustawowego obowiązku – mówi Grażyna Wójcik, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, który zajmuje się organizacją kwalifikacji wojskowej przy współpracy z poszczególnymi gminami i WKU Kłodzko.

Kwalifikacja wojskowa jest prowadzona w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38 na II piętrze we wszystkie dni robocze w godz. 8.00 – 13.00. Bliższe informacje można uzyskać pod nr. tel. 74 832 36 53.

Osoby zgłaszające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy powinny mieć przy sobie:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm,
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia (świadectwo ukończenia szkoły lub zaświadczenie o kontynuacji nauki),
 • jeśli jest taka potrzeba – dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia.

Terminy kwalifikacji wojskowej dla mieszkańców poszczególnych gmin:

 • Miasto Bielawa: 14 marca – 19 marca (osoba odpowiedzialna za wezwanie do kwalifikacji – Monika Stadler, tel. 74 832 87 23)
 • Miasto Dzierżoniów: 20 marca – 27 marca (osoba odpowiedzialna za wezwanie do kwalifikacji – Marek Mitraszewski, tel. 74 645 08 30)
 • Miasto i Gmina Niemcza: 27 marca (osoba odpowiedzialna za wezwanie do kwalifikacji – Robert Woźnicki, tel. 74 837 69 96)
 • Gmina Dzierżoniów: 28 marca – 29 marca (osoba odpowiedzialna za wezwanie do kwalifikacji – Grzegorz Nowak, tel. 74 832 56 91)
 • Gmina Łagiewniki: 29 marca (osoba odpowiedzialna za wezwanie do kwalifikacji – Anna Pachut, tel. 74 89 39 455 wew. 123)
 • Miasto i Gmina Pieszyce: 30 marca – 03 kwietnia (osoba odpowiedzialna za wezwanie do kwalifikacji – Mirosław Kwiatek, tel. 74 836 72 46, Andrzej Zwierzyna, tel. 74 836 54 64)
 • Miasto Piława Górna: 4 kwietnia (osoba odpowiedzialna za wezwanie do kwalifikacji – Danuta Skroban, tel. 74 832 49 11)
 • pozostali, ochotnicy, kobiety – 5 kwietnia